“Đã mắt” với dàn người mẫu xinh đẹp tại VMS 2015

0
998
Những người mẫu xinh đẹp tại VMS 2015
Những người mẫu xinh đẹp tại VMS 2015

Tại Triển lãm Ô tô Việt nam 2015 bên cạnh những chiếc xe mới được trưng bày không thể thiếu những cô người mẫu xinh đẹp xuất hiện lộng lẫy và xinh đẹp. Năm nay tuy không có những cái tên như hãng xe BMW, Audi hay Porsche, nhưng Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam vẫn quy tụ đầy đủ dàn người mẫu từ Tây tới ta.

[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 1
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 2
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 3
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 4
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 5
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 6
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 7
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 8
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 9
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 10
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 11
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 12
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 13
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 14
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 15
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 16
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 17
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 18
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 19
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 20
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 21
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 22
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 23
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 24
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 25
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 26
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 27
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 28
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 29
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 30
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 31
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 32
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 33
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 34
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 35
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 36
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 37
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 38
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 39
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 40
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 41
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 42
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 43
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 44
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 45
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 46
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 47
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 48
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 49
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 50

KHÔNG BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN